behnevis

آخرین اخبار در مورد کنعانی: در حمایت از سپاه پاسداران هیچگونه تردیدی به خود راه نخواهیم داد

کنعانی: در حمایت از سپاه پاسداران هیچگونه تردیدی به خود راه نخواهیم داد

کنعانی: در حمایت از سپاه پاسداران هیچگونه تردیدی به خود راه نخواهیم داد به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز (چهارشنبه) پنجم بهمن ماه و در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا و انگلیس، تحریم‌های جدیدی را علیه تعدادی از نهادها و اشخاص در اتحادیه اروپا و انگلیس اعمال کرد. در همین خصوص ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (پنجشنبه) ...

کنعانی: در حمایت از سپاه پاسداران هیچگونه تردیدی به خود راه نخواهیم داد

کنعانی: در حمایت از سپاه پاسداران هیچگونه تردیدی به خود راه نخواهیم داد به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز (چهارشنبه) پنجم بهمن ماه و در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا و انگلیس، تحریم‌های جدیدی را علیه تعدادی از نهادها و اشخاص در اتحادیه اروپا و انگلیس اعمال کرد. در همین خصوص ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (پنجشنبه) ...

کنعانی: در حمایت از سپاه پاسداران هیچگونه تردیدی به خود راه نخواهیم داد

کنعانی: در حمایت از سپاه پاسداران هیچگونه تردیدی به خود راه نخواهیم داد به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز (چهارشنبه) پنجم بهمن ماه و در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا و انگلیس، تحریم‌های جدیدی را علیه تعدادی از نهادها و اشخاص در اتحادیه اروپا و انگلیس اعمال کرد. در همین خصوص ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (پنجشنبه) ...